DSC_8084 - Version 22012-09-17-poppy-MBTA-dog on T-westie-© 2011 Penny Cherubino